Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Neapolitan, Richard E.Naimipour, Kumarss. - Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Lytton, William W. - Εκδότης: Springer-Verlag New York - Έτος δημοσίευσης: 2002
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Gr¬≤nbŒÖk, Kaj.Trigg, Randall H. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Badiru, Adedeji Bodunde.Cheung, John Y. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Ιστορικό τίτλου
Από: Massiglia, Paul. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Plotkin, David. - Εκδότης: McGraw-Hill Professional - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Kelly, Julia. - Εκδότης: McGraw-Hill Professional - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Chen, Qiyang - Εκδότης: Idea Group Publishing - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Nagashima, Hiroyuki.Baba, Yoshikazu. - Εκδότης: Institute of Physics Publishing - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Grand, Mark. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Holzner, Steven. - Εκδότης: McGraw-Hill Professional - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0218-1266
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2002-2016
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Hildreth, Paul M.; Kimble, Chris. - Εκδότης: Idea Group Publishing - Έτος δημοσίευσης: 2004
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Sch?lkopf, Bernhard.Smola, Alexander J. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Wall, Kurt. - Εκδότης: Que - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Stewart, Laura. - Εκδότης: Que - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Picton, Philip. - Εκδότης: Palgrave Macmillan - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Moran, Thomas P. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2000
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Levine, Daniel S. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Pal, Sankar K.; Pal. Amita. - Εκδότης: World Scientific Publishing Co. - Έτος δημοσίευσης: 2001