Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Ιστορία

Συνεχίζει το: Mississippi Valey historical review, The
1964- (5 years)
0021-8723
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jamericanhistory
Συνεχίζεται από: Journal of American history, The
1914-1964
0161-391x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/missvallhistrevi