Ιατρική

Από: Lip, Gregory Y. H.; Blann, Andrew D. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Morris, Francis. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Provan, Andrew. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Watkins, Peter J. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Cantillon, Peter.; Wood, Diana.; Hutchinson, Linda. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Mayou, Richard.; Sharpe, Michael.; Carson, Alan. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Σχηματίστηκε από την ένωση των: London journal of medicine; Provincial medical & surgical journal (1844). Συνεχίζεται από: British medical journal, The
1853-1856
2041-9996
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/assomedj
Από: D’haenen, H. A. H.; Boer, Johan A. den,; Willner, Paul. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Συνεχίζει το: British medical journal: clinical research edition
1988- (3 years)
0959-8138
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bmjbritmedj
Από: Welch, D. R. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Morris, David L.; Kearsley, John Henry.; Williams, C. J. – Εκδότης: CRC Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
1995-2013
1078-0432
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/by/year
Από: Gorczynski, Reginald M.Stanley, Jacqueline. – Εκδότης: Landes Bioscience, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Trestrail, John H. – Εκδότης: Humana Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Santamaria, Pere. – Εκδότης: Landes Bioscience, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Liddle, Peter F. – Εκδότης: The Royal College of Psychiatrists – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Cann, Alan. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Chapel, Helen.Haeney, Mansel.; Misbah, Siraj.; Snowden, Neil. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Williams, Hywel C. – Εκδότης: BMJ Books – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Feldman, William. – Εκδότης: B.C. Decker, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.