Ιδέα

1940- (3 years)
0022-5037
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jhistoryideas