Ιστορία

1895- (5 years)
0002-8762
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerhistrevi
Από: Proskouriakoff, Tatiana. – Εκδότης: University of Oklahoma Press – Έτος δημοσίευσης: 1976
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Rollason, D. W. – Εκδότης: Boydell & Brewer Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 1994
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Billows, Richard A. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1990
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Billows, Richard A. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1990
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Fornara, Charles W.Samons, Loren J. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1991
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Συνεχίζεται από: Historical journal, The
1923-1957
1474-6913
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/cambhistj
1958- (5 years)
0010-4175
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/compstudsocihist
Από: Borowiec, Andrew. – Εκδότης: Praeger – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
1886- (7 years)
0013-8266
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/englhistrevi
Από: Rezun, Miron. – Εκδότης: Praeger – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Pridham, Geoffrey; Gallagher, Tom – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Reed, Peter. – Εκδότης: Edinburgh University Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Plutarch.Waterfield, Robin; Stadter, Philip A. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: McCarney, Joe. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Kallet-Marx, Robert Morstein. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Συνεχίζει το: Cambridge historical journal, The
1958- (5 years)
0018-246x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/historicalj
1960- (4 years)
0018-2656
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/historytheory
Από: J?ckel, Eberhard. – Εκδότης: University Press of New England – Έτος δημοσίευσης: 1984
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
1970- (5 years)
0022-1953
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jintehist