Ιστορία-Μελέτη και διδασκαλία

1967- (3 years)
0018-2745
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/historyteacher