Ιστορία. Σύγχρονη-21ος αι

1966- (3 years)
0022-0094
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jconthist