Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0964-4563
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1992- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου