Καρδιαγγειακό σύστημα

1996-2013
0008-6363
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://academic.oup.com/cardiovascres/issue