Καρκίνος-Έρευνα

1941-2013
0008-5472
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1995-2013
1078-0432
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/by/year
2008-2013
1474-175x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.nature.com/nrc/archive/index.html