Κλινική

1995-2013
1078-0432
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/by/year
1955-2013
0009-9147
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://clinchem.aaccjnls.org/content/by/year