Κοινωνικές επιστήμες

Από: Cronk, Lee.; Chagnon, Napoleon A.; Irons, William. – Εκδότης: Aldine de Gruyter – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: La Cava, Gloria.Nanetti, Raffaella. – Εκδότης: World Bank – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Cassimatis, Louis P. – Εκδότης: Kent State University Press – Έτος δημοσίευσης: 1988
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
1895- (5 years)
0002-9602
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjsoci
1975- (5 years)
0360-0572
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annurevisoci
Από: Girden, Ellen R. – Εκδότης: Sage Publications, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Phelan, Peter.Reynolds, Peter J. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
1950-1998
0007-1315
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/britjsoci
1958- (5 years)
0010-4175
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/compstudsocihist
Από: Gandy, Matthew. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Schonlau, Matthias.Fricker, Ronald D.; Elliott, Marc N. – Εκδότης: RAND – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Εκδότης: National Academies Press – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Α.Π.Θ.
1972- (2 years)
0094-3061
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/contsoci
Από: Lewis-Beck, Michael S. – Εκδότης: Sage Publications, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Klecka, William R. – Εκδότης: Sage Publications, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1980
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Smith, Gregory A. – Εκδότης: State University of New York Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: McCormick, John. – Εκδότης: Palgrave Macmillan – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
1985- (7 years)
0266-7215
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/eurosocirevi
Από: Travis, Cheryl Brown, – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών