Κοινωνική ιστορία

1961- (1 year)
0041-1191
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/transition