Κοινωνιολογία

1895- (5 years)
0002-9602
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjsoci
1975- (5 years)
0360-0572
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annurevisoci
1950-1998
0007-1315
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/britjsoci
1958- (5 years)
0010-4175
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/compstudsocihist
1972- (2 years)
0094-3061
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/contsoci
1973- (7 years)
0091-2131
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/ethos
1985- (7 years)
0266-7215
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/eurosocirevi
Συνεχίζεται από: Sociology of education
1927-1963
0885-3525
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jeducsoci
1986- (3 years)
0884-8971
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/sociforu
1983- (2 years)
0735-2751
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/socitheo
1974- (3 years)
0304-2421
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/theorysociety