Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0010-065X
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Έχει υποσύνολο ή συμπλήρωμα: Coleopterists Society monographs. Patricia Vaurie series.
1947- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1934-0451
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Είναι υποσύνολο ή συμπλήρωμα του: Coleopterists bulletin, The. Μονογραφική σειρά.
2002-2016
Διεύθυνση διαδικτύου