Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2169-9380
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1978-2013
ISSN/ISBN
9781681748856 (ebook); 9781681748825 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Michael J.W. Hall.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750315876 (ebook); 9780750315852 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Baojiu Li.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου