Λογική. Συμβολική και μαθηματική

1995-
1079-8986
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bullsymblogi