Μαθηματικά

Από: Zill, Dennis G.Shanahan, Patrick, – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Hardy, G. H.Snow, C. P. – Εκδότης: Cambridge University Press – Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Fr?berg, Ralf. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Stark, Harold M. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1987
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Dresner, Lawrence. – Εκδότης: Institute of Physics Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Congdon, P. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Hosmer, David W.Lemeshow, Stanley. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Timm, Neil H. – Εκδότης: Springer-Verlag New York – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Stevens, James. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Bowman, A. W.Azzalini, Adelchi. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Chui, C. K. – Εκδότης: Vanderbilt University Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Leder, Gilah C.; Pehkonen, Erkki.; T?rner, G?nter – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Thompson, Bruce. – Εκδότης: Sage Publications, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1984
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Lawal, Bayo. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Aldenderfer, Mark S.Blashfield, Roger K. – Εκδότης: Sage Publications, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1984
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Mathews, John H.Howell, Russell W. – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
2001-2013
1617-9447
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40315
Από: Kotz, Samuel.Johnson, Norman Lloyd.; Balakrishnan, N. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Stoianov, Iordan. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Le M?ehaut?e, Alain.; Rabut, Christophe; Schumaker, Larry L. – Εκδότης: Vanderbilt University Press – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων