Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0950-2688
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Journal of hygiene, The
1987- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου