Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1077-8306
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Transactions of the American Microscopical Society.
1995- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-0023
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Invertebrate biology.
1896-1994
Διεύθυνση διαδικτύου