Μοριακή βιολογία

1998-2013
0363-6143
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://ajpcell.physiology.org/content/by/year
1996-2013
0829-8211
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.nrcresearchpress.com/loi/bcb
1997-2013
0261-4189
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://emboj.embopress.org/content/by/year
2000-2013
1469-221x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://embor.embopress.org/content/by/year
1967-2013
0022-1317
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://jgv.sgmjournals.org/content/journal/jgv/past-issues
1997-2013
1097-2765
Πανεπιστήμιο Πάτρων
2000-2011
1471-0072
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.nature.com/nrm/archive/index.html