Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781681746807 (ebook); 9781681746814 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Panos Photinos.
Έτος δημοσίευσης: 2017
Διεύθυνση διαδικτύου