Νευροφυσιολογία

1997-2013
0022-3077
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://jn.physiology.org/content/by/year
1981-2013
0270-6474
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.jneurosci.org/contents-by-date.0.shtml