Νομική

Από: Slavitt, Earl B. – Εκδότης: American Bar Association – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Ostwald, Martin. – Εκδότης: University of California Press – Έτος δημοσίευσης: 1986
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Από: Carlton, Eric. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας