Νοσηλευτική

1900- (7 years)
0002-936x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/americanjnursing
1984- (7 years)
0737-0016
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jcommhealnurs