Οικογένεια

Συνεχίζεται από: Family life coordinator, The
1952-1959
1540-8256
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/coordinator
Συνεχίζει το: Family life coordinator, The. Συνεχίζεται από: Family relations
1968-1979
0014-7214
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/famicoor
Συνεχίζει το: Coordinator, The. Συνεχίζεται από: Family coordinator, The
1959-1967
0886-0394
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/familifecoor
Συνεχίζει το: Family coordinator, The
1980- (5 years)
0197-6664
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/familyrelations
Συνεχίζει το: Marriage and family living
1964- (5 years)
0022-2445
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jmarriagefamily
Συνεχίζεται από: Marriage and family living
1939-1940
1538-1420
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/living
Συνεχίζει το: Living. Συνεχίζεται από: Journal of marriage and family
1941-1963
0885-7059
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/marrfamilivi