Οικογενειακή πολιτική

Συνεχίζεται από: Family life coordinator, The
1952-1959
1540-8256
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/coordinator
Συνεχίζει το: Family life coordinator, The. Συνεχίζεται από: Family relations
1968-1979
0014-7214
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/famicoor
Συνεχίζει το: Coordinator, The. Συνεχίζεται από: Family coordinator, The
1959-1967
0886-0394
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/familifecoor
Συνεχίζει το: Family coordinator, The
1980- (5 years)
0197-6664
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/familyrelations
Συνεχίζεται από: International family planning perspectives and digest
1975-1977
0362-4056
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intefamiplandige
Συνεχίζει το: International family planning perspectives and digest. Συνεχίζεται από: International perspectives on sexual and reproductive health
1979- (2 years)
0190-3187
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intefamiplanper2
Συνεχίζει το: International family planning digest. Συνεχίζεται από: International family planning perspectives
1978
0162-2749
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intefamiplanpers
1963- (2 years)
0039-3665
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/studfamiplan