Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0066-4162
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Annual review of ecology, evolution and systematics.
1970-2002
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1543-592x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Annual review of ecology and systematics
2003- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2470-5985
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Bulletin of the Gray Memorial Botanical Chapter of the Agassiz Association, The. Συνεχίζεται από: Plant world, The
1893-1901
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
2470-5977
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Asa Grey Bulletin, The
1893
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0096-8307
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Asa Grey Bulletin, The. Συνεχίζεται από: Ecology
1898-1919
Διεύθυνση διαδικτύου
Ecological applications
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1051-0761
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1991- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Ecological monographs
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0012-9615
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1931- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Ecology
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0012-9658
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1920- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Journal of ecology
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-0477
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1913- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου