Οικολογία

1970-2002
0066-4162
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annureviecolsyst
Συνεχίζει το: Annual review of ecology and systematics
2003- (5 years)
1543-592x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annureviecolevol
Συνεχίζει το: Bulletin of the Gray Memorial Botanical Chapter of the Agassiz Association, The. Συνεχίζεται από: Plant world, The
1893-1901
2470-5985
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/asagraybull
Συνεχίζεται από: Asa Grey Bulletin, The
1893
2470-5977
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bullgraymemobota
Συνεχίζει το: Asa Grey Bulletin, The. Συνεχίζεται από: Ecology
1898-1919
0096-8307
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/plantworld