Οικονομία

2013-2016
0022-1082
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1966- (4 years)
0022-1090
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jfinaquananal
1988- (3 years)
0893-9454
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/revifinastud