Οικονομική

1908-1910
1532-5059
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amereconassoquar
Συνεχίζει το: Contributions to Canadian economics. Χωρίστηκε σε: Canadian journal of economics, The = Revue canadienne d’economique; Canadian journal of political science, The = Revue canadienne de science politique
1935-1967
0315-4890
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/canajeconpolisci
Συνεχίζει εν μέρει το: Canadian journal of economics and political science = Revue canadienne d’ economique et de science politique
1968- (3 years)
0008-4085
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/canajeconrevucan
Συνεχίζεται από: Canadian journal of economics and political science = Revue canadienne d’ economique et de science politique
1928-1934
0383-6258
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/contcanaecon
1908-1910
1536-1489
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/economicbulletin
1921- (5 years)
0013-0427
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/economica
1960- (5 years)
0020-6598
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteeconrevi
2011-2013
0022-3808
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.journals.uchicago.edu/loi/jpe
1938- (5 years)
0030-7653
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/oxfoeconpape
1886-1907
1049-7498
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/publamereconasso
1933- (3 years)
0034-6527
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/revieconstud
1998-2013
0034-6535
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.mitpressjournals.org/loi/rest
1919- (5 years)
0034-6535
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/revieconstat
1988- (3 years)
0893-9454
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/revifinastud