Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1532-5059
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συγχωνεύτηκε με: Economic bulletin, The για να σχηματίσει: American economic review, The.
1908-1910
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0315-4890
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Contributions to Canadian economics. Χωρίστηκε σε: Canadian journal of economics, The = Revue canadienne d'economique; Canadian journal of political science, The = Revue canadienne de science politique
1935-1967
Διεύθυνση διαδικτύου
Canadian journal of economics, The = Revue canadienne d’economique
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0008-4085
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει εν μέρει το: Canadian journal of economics and political science = Revue canadienne d' economique et de science politique
1968- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0383-6258
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Canadian journal of economics and political science = Revue canadienne d' economique et de science politique
1928-1934
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1536-1489
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συγχωνεύτηκε με: American Economic Association Quarterly για να σχηματίσει: American economic review, The.
1908-1910
Διεύθυνση διαδικτύου
Economica
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0013-0427
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1921- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
International economic review
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0020-6598
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1960- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-3808
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2011-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Oxford economic papers
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0030-7653
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1938- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1049-7498
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1886-1907
Διεύθυνση διαδικτύου
Review of economic studies, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0034-6527
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1933- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0034-6535
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1998-2022
Διεύθυνση διαδικτύου
Review of economics and statistics, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0034-6535
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1919- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Review of financial studies, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0893-9454
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1988- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
AEA papers and proceedings
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2574-0768
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
2018- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American economic review, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-8282
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Σχηματίστηκε απ΄πο την ένωση των: American Economic Association Quarterly; Economic bulletin, The.
1911- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2754-1096
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Σταμάτησε το 1940. Είναι υποσύνολο ή συμπλήρωμα του: Economic journal, The.
1930-1940
Διεύθυνση διαδικτύου
Economic journal, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0013-0133
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Έχει υποσύνολο ή συμπλήρωμα: Economic history.
1891- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Journal of economic perspectives, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0895-3309
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1987-
Διεύθυνση διαδικτύου
Journal of political economy
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-3808
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1892- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου