Οικονομική ιστορία

1997-2013
1474-0044
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://ereh.oxfordjournals.org/content/by/year
1941- (5 years)
0022-0507
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jeconomichistory