Οικονομική πολιτική

1970-
0007-2303
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.jstor.org/journal/broopapeeconacti
1989-1998
1057-8641
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/broopapeeconact2