Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1082-6467
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1992- (1 year)
Διεύθυνση διαδικτύου