Ορυκτολογία

1958-2013
0008-4476
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.canmin.org/content/by/year
2001-2013
0935-1221
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/ejm
1998-2013
0026-461x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.ingentaconnect.com/content/minsoc/mag