Παγκόσμια πολιτική

Απορρόφησε το: Proceedings of the American Political Science Association. Συνεχίζεται εν μέρει από: PS
1906- (3 years)
0003-0554
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerpoliscierevi
Συνεχίζει το: Background on world politics. Συνεχίζεται από: International studies quarterly
1962-1966
0361-5448
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/background
Συνεχίζεται από: Background
1957-1961
1533-6689
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/backworlpoli
Συνεχίζει το: Journal of the Royal Institute of International Affairs. Συνεχίζεται από: International affairs review supplement
1931-1939
1473-8104
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteaffaroyains2
Συνεχίζει το: International affairs review supplement
1944- (5 years)
0020-5850
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteaffaroyainst
Συνεχίζει το: International affairs (1931). Συνεχίζεται από: International affairs (1944)
1940-1943
1473-8112
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteaffarevisupp
1947-(3 years)
0020-8183
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/inteorga
Συνεχίζει το: Background
1967- (5 years)
0020-8833
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intestudquar
1999- (5 years)
1521-9488
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intestudrevi
Συνεχίζεται από: Journal of the Royal Institute of International Affairs
1922-1926
1473-7981
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jbritinstinteaff
Συνεχίζει το: Journal of the British Institute of International Affairs. Συνεχίζεται από: International affairs (1931)
1926-1930
1473-799x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jroyainstinteaff
1994-1998
1079-1760
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/mersintestudrevi
1948- (5 years)
0043-8871
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/worldpolitics