Παθολογία

1947-2016
0021-9746
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://jcp.bmj.com/contents-by-date.0.shtml
2000-2014
0023-6837
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.nature.com/labinvest/archive/index.html