Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0264-3405
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Απορρόφησε τα: Cactus and succulent journal of Great Britain, The; National cactus and succulant journal, The. Συνεχίζεται από: CactusWorld: the journal of the British Cactus and Succulent Society.
1983-2005
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0007-9375
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: British cactus & succulent journal. Συνεχίζει το: Cactus journal, The.
1946-1982
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0950-7949
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Cactus and succulent journal of Great Britain, The; National cactus and succulant journal, The.
1932-1939
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1751-1429
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: British cactus & succulent journal.
2006- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0027-8858
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: British cactus & succulent journal. Συνεχίζει το: Cactus journal, The.
1946-1982
Διεύθυνση διαδικτύου