Πειραματική

1896-2013
0022-1007
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.jem.org/contents-by-date.0.shtml
2000-2014
0023-6837
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.nature.com/labinvest/archive/index.html