Πολιτική επιστήμη-Φιλοσοφία

1971- (5 years)
0048-3915
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philpublaffa