Πολιτισμός

1990-2013
0738-1727
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://muse.jhu.edu/journal/126
1997-2009
0031-8868
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1983- (3 years)
0734-6018
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/representations