Προληπτική ιατρική

Συνεχίζει το: British journal of social medicine. Συνεχίζεται από: Journal of epidemiology and community health (1978)
1953-1977
0007-1242
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/britjprevsocmed
Συνεχίζεται από: British journal of preventive and social medicine
1947-1952
0366-0842
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/britjsocimedi