Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2154-6312
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: AAV today.
1980-1986
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0892-9904
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: A.A.V. newsletter. Συνεχίζεται από: Journal od the Association of Avian Veterinarians.
1987-1988
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1044-8314
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: AAV today. Συνεχίζεται από: Journal of avian medicine and surgery.
1989-1994
Διεύθυνση διαδικτύου