Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0133-3720
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1973- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου