Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0272-4634
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1981- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1062-161x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1991- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου