Στερεά σώματα

1998-2013
1064-8208
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.electrochem.org/dl/interface/if_prev_iss.htm