Συγκριτική λογοτεχνία

Συνεχίζει το: Modern language notes
1962- (5 years)
0026-7910
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/mln
Συνεχίζεται από: MLN
1886-1961
0149-6611
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/modelangnote