Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0010-4159
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1968- (1 year)
Διεύθυνση διαδικτύου