Τέχνη-Ασία

Συνεχίζει το: Far Eastern quarterly, The
1956- (3 years)
0021-9118
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jasianstudies