Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

1969- (5 years)
0022-2879
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jmonecredbank