Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0929-8673
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2008-2013